ZALETY

Harmonia brył geometrycznych stała się naszą wielką inspiracją

Panel fotowoltaiczny PV wsparty nową formą geometryczną do tej pory nieznaną z stanów techniki na świecie ,,Multi 3-Sided Cube''  wielokrotna kostka 3-stronna, z soczewką kwantową objętą ochroną patentową.PV montowany pionowo 

  • większa ilość energii i mniejsza powierzchnia o co najmniej o 70% 
  • działa kiedy inne PV nie pracują ,rano i w nocy
  • trudno palny klas-E niepalności 
  • brak takiego rozwiązania w obecnych stanach techniki .
  • działa dłózej o kilka godzin i przy małej ilości światła
  • absorbuje  światła widzialne, oraz promieniowania podczerwone IR, promieniowanie ultrafioletowego UV zamieniając na energię.
  • panel płask zwijany elastyczny o grubości 1,5-3 mm .
  • morskie Panele pływające.

1.1 Dzięki uzyskaniu  ogniw fotowoltaicznych z powłoką wysokoenergetyczną  nazywaną w tym rozwiazaniu  soczewką  z  przejściem kwantowym   o właściwościach czasowego magazynowania i oddawania energii otrzymanej z światła słonecznego  z ciepła na zasadzie mechaniki kwantowej   , uzyskaliśmy znacznie większą sprawność panel fotowoltaicznych . Poprawlśmy wynki o 35-75% w skali roku uzyskania energii elektrycznej . Można zatem wnioskować, że różnica między światem kwantowym w naszzym rozwiazaniu  tkwi raczej nie w naturze rzeczy paneli fotowoltacznych  obecnie stosowanych , ale w sposobie, w jak inowacyjny sposób  na to my patrzyliśmy I jake problemy rozwiazaliśmy .

1.2  W realizacji wynalazku zastosowano  soczewkę posiadającą wysoką przepuszczalność dla promieniowania elektromagnetycznego oraz efekt kropek kwantowych w układzie ferroelektrycznym- nanocząstek uzyskując   wzmocnienie irradiacyjne o wysokiej przenikalności dielektrycznej i zmniejszonej przerwie pasmowej.

1.3. Nasze rozwiązanie zostało wykonane z zastosowanie ogniw  fotowoltaicznych w macierzy panelu PV w technologii IBC (Interdigitated Back Contact).

1.4 Obecnie prowadzmy prace rozwojowe ogniw  krzemem monokrystalicznego w hybrydzie z perowskitami  w  technologii IBC są to  zwijane  panele elastyczne   bez udziału wielu ogniw fotowoltaicznych  w strukturze budowy  zwartej  kompozytowej.